Eğitim hakkı bireyin sahip olduğu yetenek veya yeteneklerini ilgi ve istekleri doğrultusunda gerçekleştirebilme hakkıdır. Eğitim ve öğrenim hakkının tüm haklar içinde ayrı bir önemi ve rolü vardır. Bu hak, sahip olunan diğer hakların bilinmesinde, kullanılmasında, geliştirilmesinde ve korunmasında anahtar rolü oynar. Örneğin, sağlık hakkının, seçme ve seçilme hakkının veya mülkiyet hakkının bilinmesi ve nitelikli bir şekilde kullanılması, eğitim ve öğrenim hakkından en iyi şekilde yararlanma ile yakından ilgilidir. Bu nedenle eğitim ve öğrenim hakkının çocuğun en önemli temel haklarından biri olduğu söylenebilir. Ayrıca hem bireyin hem de toplumun gelişmesi, kuşkusuz, herkese ilgi ve yeteneği doğrultusunda eğitim ve öğretim görme hakkının sağlanmasına bağlıdır.

Bu nedenle eğitim konusundaki çalışmalarımızı önemsiyor ve hem ülkemizde hem yurt dışında bu konuda organizasyonlar düzenliyoruz.

Mülteci kamplarında yaşamak zorunda kalan çocuklar için, bölgede eğitimi ve öğretimi devam ettirmeye çalışan kurumlar ile iş birliği yapıyor, destek veriyoruz.

Köy Okulları:

Ülkemizde zor şartlar altında eğitim gören okullara gereksinimlerine göre yardımlar yapıyoruz. Bot, mont, kışlık kıyafet, kırtasiye desteği gibi konularda öğrencilere destek oluyoruz.

Bunun yanında yetkili kişilerden talep gelmesi halinde veya ihtiyaçlı olduğu farklı şekilde tespit edilen okullarda tadilat, onarım, çocuklar için oyun ve hobi odaları inşa etme gibi çalışmalar yapıyor ve bu sayede eğitim ortamlarının ve kalitesinin iyileşmesini amaçlıyoruz. Ülkemizin tüm yörelerinde çocukların kaliteli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için çaba gösteriyoruz.

Burs:

Yurt içinde ve yurt dışında eğitimin her kademesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dil, din, ırk vs. hiçbir ayrım yapmaksızın maddi ve manevi yardımda bulunuyor, burs veriyoruz.

Yıldızım olur musun? 

Bilgiden yoksun bırakılmış, karanlıkta kalmış her çocuğun aydınlanabilmesi için bir yıldıza ihtiyacı var. Her gece baktığımız gökyüzünde onun da dokunmayı hayal ettiği bir yıldızı var. Yeryüzüne inmeye, küçücük avuçlara konmaya ne dersiniz?

BAĞIŞ FORMU

Bağış Kodu egitim2235568962
Bağışçının Adı Soyadı


Bağış Miktarı
Diğer Bağışlar