Sözlükte "artma, artırma; övgü, bereket" manalarına gelen zekât, terim olarak Kur'an'da belirtilen sınıflara sarf edilmek üzere dinen zengin sayılan müslümanların malından alınan belli payı ifade eder. Örfte bu payın maldan çıkarılması işlemine de zekât denilir.

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.

Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Buna göre temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi diğer şartları da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekir.

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar;

  • Malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması,
  • Sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi,
  • Bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.

Zekâtın, sırf Allah’ın emri olduğu için ifası gereken ve samimi niyeti gerektiren ibadet yönünün yanı sıra bireyde ve toplumda dinî ve ahlâkî değerleri yücelten, sosyal yapıyı güçlendiren, ekonomik hayata canlılık getiren birçok yararı vardır.

Zekât, Kur’an’ın ifadesiyle fakirin hakkıdır, onu vermek kişinin maddî ve mânevî varlığını temizleme ve arıtmayı sağlar. Zengini cimrilik hastalığından, aşırı mal hırsından kurtarır; ona cömertlik ve kendi alın terinden bir pay verebilme, verilen nimete yine kendi cinsinden şükretme hasleti kazandırır. Toplumda sosyal dayanışmayı güçlendirir, devletin ulaşamadığı ihtiyaç sahiplerine uzanarak kardeşlik duygularını besler, fakiri onurunu incitmeden himayesine alır, sermayenin âtıl kalması yerine yatırıma yönelmesini sağlar.

Kaynak: İslam Ansiklopedisi

Can Veren Eller Derneği olarak zekatlarınızı adınıza yurt içi ve yurt dışındaki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Siz de zekatlarınız sayesinde yaraları sarabilir, bir çocuğun gülümsemesine vesile olabilirsiniz.

BAĞIŞ FORMU

Bağış Kodu 65788465
Bağışçının Adı Soyadı


Bağış Miktarı
Diğer Bağışlar