Dünya nüfusunun 6’da 1’i artan kuraklık, iklim değişikliği ve yoksulluk kaynaklı erişimin olmaması sebebiyle yaşamın temeli olan temiz suya ulaşamamaktadır.

 Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) hazırladığı ‘İçme Suları, Sanitasyon ve Hijyen’ konulu rapora bakıldığında dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 200 milyon kişinin temiz içme suyuna erişemediği dikkat çekmektedir. Bir diğer önemli husus ise 785 milyon kişinin temiz su kaynağına ulaşabilmesi için yarım saat yürümesi gerektiğidir.

    Suya erişimin zor olması, ulaşılan suların hijyen koşullarına uygun olmaması birçok hastalığı da beraberinde getirmektedir. Bu hastalıkların başlıcaları ishal, kolera, dizanteri, hepatit A ve tifodur. DSÖ tarafından yayımlanan ortak raporda her yıl 5 yaş altı 297 bin çocuğun ishale bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanmıştır.

  Hal böyle iken yeraltı kaynaklarına ulaşımda kullanılabilecek sondaj makinaları, gerekli ve yeterli hijyeni sağlayabilecek filtreleme yöntemiyle açılan kuyular verilerdeki üzücü tabloyu azaltabilmektedir.

  Afrika'da bulunan Nijer ve Benin ülkelerinde su kaynaklarına ulaşımın zor olduğu, temiz içme sularının olmadığı köylerde açtığımız su kuyularıyla, orada yaşayan insanların su kaynaklı sorunlarının önüne geçmeyi amaçladık.

  Su kuyularını açarken coğrafi şartlara uygun olmasına, yeterli derinliğe ulaşıp uzun vadeli olabilecek sondaj makinaları kullanmaya önem gösteriyoruz. Açtığımız su kuyularını düzenli olarak takip ediyor, yıl içerisinde aktifliğini kontrol etmek için su kuyularının bulundukları yerleri ziyaret ediyoruz.

   Afrika ülkelerinin birçok yerinde ekonomik şartlardan dolayı yer altı kaynaklarına ulaşamayan kişilerin, açacağımız su kuyularıyla temiz suya erişimi sağlayıp hayatlarını kolaylaştırmaya ve iyileştirmeye ne dersiniz?

   Desteğinizle temiz su erişimini sağlayabilir, bu konuda kalıcı projeler gerçekleştirebiliriz.

   Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

BAĞIŞ FORMU

Bağış Kodu su2262319489
Bağışçının Adı Soyadı


Bağış Miktarı
Diğer Bağışlar