Dünya nüfusunun 8 milyar olduğu tahmin edilmekte ve 2 milyarını çocuklar oluşturmaktadır. 2 milyar çocuk içerisinde yetim çocuk sayısı 140 milyondur. Her gün yaklaşık 10 bin çocuk yetim kalmaktadır.

Yetim tanımı toplumlara göre farklı göstermekle birlikte, anne veya babasını kaybetmiş ya da her iki ebeveynini kaybetmiş çocukları ifade etmektedir.

Bu acı kayıp çocuğun sağlık, beslenme, barınma, eğitim gibi temel haklarının karşılanamamasına sebep olabilmektedir. Çeşitli risk faktörlerinin doğması, maruziyeti, istismarı ve ihlali beraberinde getirir.

Risk faktörlerinin ortadan kalkmasına destek olmak, mahrum olunan eğitim, giyinme, barınma, sağlık ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılayabilmek için, yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahibi yetimlere ulaşıyor, yardımlarınızla dünyanın kimsesiz ama biricik çocuklarına el uzatıp destek olmayı amaçlıyoruz.

BAĞIŞ FORMU

Bağış Kodu yetim2265553109
Bağışçının Adı Soyadı


Bağış Miktarı
Diğer Bağışlar