MİSYONUMUZ

Mevcut olan veya öncelikli acil yardım durumlarında maddi ve manevi ihtiyaçları; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın ihtiyaç sahibi insanlara adil şekilde ulaştırmak

Mağduriyetlerin ve mahcubiyetlerin giderilmesine yardımcı olmak

Yurt içinde ve yurt dışında sağlık hizmetine erişemeyen bireylere sağlık hizmeti ulaştırmak

Doğa ve hayvanlar için bilinç uyandırılması gereken konularda, çalışmalara öncülük edip faydalı projeler yapmak

Yapılan bağışları en kısa zamanda ve en etkili şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.

VİZYONUMUZ

Yurt içinde ve yurt dışında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için sürdürülebilir projelere öncülük etmek

Hayvanlar ve doğa için küresel alanda farkındalık oluşturacak projeler yapmak

Tecrübe aktarımını, yenilikçi yaklaşımı ve uzmanlıkları önemseyerek kalıcı bir sivil toplum kuruluşu olmak

Amatör ruhla, profesyonel gönüllülüğü benimseyerek uluslararası alanda çalışmalar yapmak

Öncelikli insani yardımlar arasında yer alan içilebilir su ve gıda desteğinin yanı sıra asıl hedefimiz, Afrika’da dönüştürücü ve kalıcı örnek projelerle, kıta insanının hayat standardını üst seviyeye çıkarmak ve onları kendilerine yeter hâle getirmektir.