Can Veren Eller Derneği olarak; ülkemizde ve yurt dışında yardım ve eğitim amaçlı sağlık yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz.

Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Dahiliye, Üroloji, Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Kardiyovasküler Cerrahi, Kadın Doğum, Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Plastik Cerrahi, Diş, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon, Enfeksiyon Hastalıkları, Radyoloji, Laboratuvar Hizmetleri, Halk Sağlığı alanlarında faaliyet göstermeyi planlıyoruz. Aynı zamanda bu alanlarda hizmet veren gönüllü ve yerel tıp doktoru, hemşire, ebe, teknisyenlere eğitim veriyoruz. İhtiyaç duyulan konularda seminer, çalıştay, kongre, sempozyum düzenlemeyi planlıyoruz.

Sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı bölgelerde dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler açmayı planlıyor ve bu konuda çalışmalar yürütüyoruz.

Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapıyoruz. Gönüllü sağlık ekibi kuruyor, meslek içi eğitimler veriyor, ihtiyaç duyulan bölgelere insani yardım için sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderiyoruz.

Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenliyoruz.

Gerekli görülen ve talep edilen bölgelere gönüllü sağlık ekibi ile sağlık seyahati düzenleyip cerrahi operasyon, tetkik, tanı yöntemleri ile eğitim desteği ve sağlık hizmeti sunuyoruz.

Sizler de ihtiyaç sahiplerine gerekli ilaç ve malzeme desteği ulaştırmamıza yardım edebilir, sürecin bir parçası olabilirsiniz.

BAĞIŞ FORMU

Bağış Kodu 64140642
Bağışçının Adı Soyadı


Bağış Miktarı
Diğer Bağışlar