Erkek üstünlüğünün hakim olduğu, kültürün, adetlerin ve inançların ataerkil düzene göre şekillendiği Afrika kıtasında en fazla ezilen kesim olan kadınların hayatları dünyanın diğer yerlerinde yaşayan hemcinslerine göre çok daha zor.

Ailenin refahına katkıda bulunmak için çocuk yaşta zorla evlendirilen kız çocukları eğitim alma fırsatı bulamıyor, üstelik genç yaşta anne olup hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Karşı cinsten gelen şiddete ek olarak özellikle Sahra Altı Afrika'nın yaşam koşulları kadınların hayatını daha da zorlaştırıyor. 

Afrika'da kuraklığın tehdit ettiği ve insani yardımların kısıtlı olduğu bölgelerde insanlar hayatta kalabilmek için kızlarını para ya da büyükbaş hayvan karşılığında çocuk yaşta evlendiriyorlar. Bu genç kızlar küçük yaşta üzerlerine yüklenen sorumluluk nedeniyle oldukça zor şartlarda yaşamlarını devam ettiriyorlar.

Afrika’nın Benin, Nijer ve Sudan gibi sosyoekonomik düzeyi düşük ülkelerinde yetim genç kızların hayata tutunabilmelerini sağlamak, ekonomik refah düzeylerini artırmak ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak için, destek verdiğimiz mesleki eğitim kurslarından mezun olduktan sonra onlara dikiş makinesi veriyoruz. Böylece eğitim gördükleri alanı mesleğe dönüştürerek bununla geçimlerini sağlayabiliyor ve daha güçlü kadınlar haline geliyorlar.

Böylece yardım edilen kadınlar değil, yardıma ihtiyacı olmayan güçlü kadınların çoğalmasını hedefliyoruz.

Diğer Bağışlar